Экипаж LASERNET STATiON
У любой станции должен быть экипаж... Особенно - у фидошной.
Ибо любая фидошная станция - это прежде всего люди, ее "населяющие" !
Max Fateev (Raiden) 2:5030/344(544)
Andrey Tikhomirov 2:5030/544(544.3)
Konstantin Malyshev 2:5030/544.4
Alex Panteleev 2:5030/544.5
Stas Tonkih 2:5030/544.6
U Panov 2:5030/544.7
Oleg Vinogradov 2:5030/544.8
Alexander Terechov 2:5030/544.10
Mike Lykoff 2:5030/544.11
Yuri Malashenkov 2:5030/544.12
Mihail Ivanov 2:5030/544.13
Dmitriy Pirozhkov 2:5030/344.14
Alexandr Nikolaev 2:5030/544.16
Serge Ivanoff 2:5030/544.17
Nikolay Sutugin 2:5030/544.18
Michel Shmidov 2:5030/544.19
Nikolay Rudakov 2:5030/544.21
Boris Leafliandchik 2:5030/544.22
Alexander Khripounov 2:5030/344.17
Mark Alekseev 2:5030/544.24
Mishel A.Ablavatskiy 2:5030/544.27
Dmitry Solenikov 2:5030/544.31
Slava Galanoff 2:5030/544.41
Nickolay Krivosheyev 2:5030/544.43
Alexander Lyutikov 2:5030/544.44
Andrew Karcev 2:5030/544.50
Dmitry Afanasiev 2:5030/544.51
Dmitry Zernov 2:5030/544.52
Kirill Komelev 2:5030/544.53
Anton Davidov 2:5030/544.54
Mikhail Chechik 2:5030/544.55
Konstantin Choulga 2:5030/544.56
Geor Satin 2:5030/544.57
Victor Barinov 2:5030/544.58
Dmitriy Dunayev 2:5030/544.59
Dmitry Maximovitch 2:5030/544.60
Igor Ostapchenko 2:5030/544.61
Igor Alexeev 2:5030/544.62
Dima Lebed 2:5030/544.63
Alex Shamolin 2:5030/544.64
Slava Iwaschenko 2:5030/544.65
Stas Krawez 2:5030/544.66
Sasha Kedrov 2:5030/544.67
Alexey A. Petrov 2:5030/544.68
Alexander Smirnov 2:5030/544.69
Alexandr Samsonov 2:5030/544.71
Vladimir Homutov 2:5030/544.72
Alexandr Moskalkov 2:5030/544.73
Artem Skripnishenko 2:5030/544.74
Sasha Finn 2:5030/544.77
Alex Buravlev 2:5030/544.80
Alexey Sapelov 2:5030/544.81
Oleg Bogdanov 2:5030/544.82
Pavel Zikin 2:5030/544.83
Alex Emelyanov 2:5030/544.84
Alexander Urjan 2:5030/544.85
Irina Rabkina 2:5030/544.86
Nikolay Kosmatov 2:5030/544.87
Dmitry Mayevsky 2:5030/544.88
Larisa Sorokina 2:5030/544.89
Slava Muganlinski 2:5030/544.90
Andrey Bogdanov 2:5030/544.91
Serge Motylev 2:5030/544.92
Max Gall 2:5030/544.93
Marina Sandler 2:5030/544.94
Aleksej Chistqkow 2:5030/544.97
Dmitry Scorobogatko 2:5030/544.119
Iwan Gromow 2:5030/544.222
Alexey Suslov 2:5030/544.666
Sergey Temrezov 2:5030/544.777
Alexey Ivanov 2:5030/340
Denis Rumancev 2:5030/412